Výživné pro nezletilé dítě

Příspěvky na výživu pro nezletilé dítě se stanovují v rozsahu odůvodněných potřeb nezletilého a jeho majetkových poměrů, jakož i se zřetelem k schopnosti, možnosti a majetkovým poměrům povinného, přičemž soud hodnotí i to, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu vhodného zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu (to znamená, odmítne-li povinný lépe placení pracovní místo, bude vzata za vyměřovací základ mzda, které by dotyčný dosahoval v rámci odmítnuté pozice).

S čím vám pomůžeme

  • Zastupování u soudů, soudní řízení

  • Sepis návrhů na zvýšení, snížení výživného


 

Výživné pro nezletilé dítě

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Tomáš Malina

Mgr. Tomáš Malina

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Slovo odborníka

Jak vidno, zákon sám není exaktní v určení toho, kolik by příspěvky na výživné měly konkrétně činit, kdy soud musí rozhodnout s ohledem k okolnostem daného případu a při uvážení uvedených hledisek. Za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudu nicméně Ministerstvo spravedlnosti vydalo nezávaznou metodiku, k níž soudy zpravidla přihlížení při svém rozhodnutí, kdy při určení výživného se vychází především z věku dítěte a celkového čistého příjmu povinné osoby. Zajímavé je také podpůrné pravidlo, že neprokáže-li osoba povinná v řízení řádně své příjmy, ani neumožní soudu zjistit v tomto směru relevantní skutečnosti, poté platí, že průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce.

Naše advokátní kancelář vždy v těchto typech řízení se snaží vést jednání k tomu, aby byla maximálně zajištěna ochrana zájmů nezletilého dítěte, které vnímáme jako prvořadé.