Veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje právní služby v rámci veřejných zakázek zejména pro územně samosprávné celky (obce, kraje apod.)

S čím vám pomůžeme

  • zadávání veřejných zakázek, včetně veškeré administrativy potřebné při zadávacím řízení

  • efektivnímu využívání veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže

  • komplexnímu zpracování dokumentace k podávání nabídek

  • zastupování ve správních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

  • soudnímu přezkumu správních rozhodnutí

Veřejné zakázky

Cena

Advokátní kancelář poskytuje v této oblasti právní služby především na základě hodinové sazby, výše odměny se odvíjí od časové náročnosti právních služeb. Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu.

Průběh

Průběh bývá velmi specifický, většinou se odvíjí od výběrového řízení.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Slovo odborníka

Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje právní služby v rámci veřejných zakázek zejména pro územně samosprávné celky (obce, kraje apod.). Zajišťujeme komplexní právní servis ve všech fázích zadávacího řízení vč. veškeré administrativy potřebné při zadávacím řízení, kdy samozřejmostí je též zveřejňování zákonem stanovených dokumentů na stránkách zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek. Provádíme asistenci při otevírání obálek a hodnocení nabídek. Naše klienty zastupujeme ve správním řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutí.