Trestní právo

Dostali jste se do konfliktu se zákonem? Čelíte obvinění z trestného činu? Pokud ano, naše advokátní kancelář Dostál a Sorokáč poskytuje komplexní právní pomoc v trestním řízení a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Máme zkušené obhájce, kteří využijí všech dostupných prostředků, kterými vám mohou v této těžké situaci pomoci a zajistit tak účinnou obhajobu vašich práv. Současně poskytujeme právní služby v oblasti poškozených osob v trestním řízení.

 

 

S čím vám pomůžeme

  • trestní řízení – zastupování v trestním řízení na plnou moc

  • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení

  • uplatňování náhrady škody v trestním řízení

Trestní právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Naše klienty obhajujeme v trestním řízení přípravném, stejně tak v řízení před soudy. Zpracováváme podání pro řádné i mimořádné opravné prostředky (odvolání, stížnost, dovolání, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost). Zastupujeme klienty v přestupkovém řízení a poškozené klienty v adhezním řízení (o náhradě škody).

Některé naše kauzy jsou mediálně známé. Naším úkolem není se veřejně medializovat, ale odvést výbornou práci, o tom svědčí naše výsledky, za kterými stojí náš vysoce specializovaný tým.

Úspěšné případy

Máme více jak 862 úspěšných případů v oblasti trestního práva

 

 

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou přečiny a jaká zločiny, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá. Pokud Vám hrozí postih za protiprávní jednání, nebo jen potřebujete poradit, obraťte se s Vaší záležitostí na naše odborníky, kteří zvolí nejlepší způsob obhajoby.