Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Trestní právo

Dostali jste se do konfliktu se zákonem? Čelíte obvinění z trestného činu? Pokud ano, naše advokátní kancelář Dostál a Sorokáč poskytuje komplexní právní pomoc v trestním řízení a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Máme zkušené obhájce, kteří využijí všech dostupných prostředků, kterými vám mohou v této těžké situaci pomoci a zajistit tak účinnou obhajobu vašich práv. Současně poskytujeme právní služby v oblasti poškozených osob v trestním řízení.
Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma.

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou přečiny a jaká zločiny, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá. Pokud Vám hrozí postih za protiprávní jednání, nebo jen potřebujete poradit, obraťte se s Vaší záležitostí na naše odborníky, kteří zvolí nejlepší způsob obhajoby.

Trestní právo

Služby

  • trestní řízení – zastupování v trestním řízení na plnou moc

  • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení

  • uplatňování náhrady škody v trestním řízení

Průběh

Naše klienty obhajujeme v trestním řízení přípravném, stejně tak v řízení před soudy. Zpracováváme podání pro řádné i mimořádné opravné prostředky (odvolání, stížnost, dovolání, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost). Zastupujeme klienty v přestupkovém řízení a poškozené klienty v adhezním řízení (o náhradě škody).

Některé naše kauzy jsou mediálně známé. Naším úkolem není se veřejně medializovat, ale odvést výbornou práci, o tom svědčí naše výsledky, za kterými stojí náš vysoce specializovaný tým.

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Úspěšné případy

Máme více jak 862 úspěšných případů v oblasti trestního práva

 

 

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek