Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Sportovní právo

Pod pojmem sportovní právo si nelze představit plnohodnotné právní odvětví, jedná se spíše o propojení oblasti práva a sportu. Advokát, Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál od roku 2017 působí jako registrovaný zprostředkovatel Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a v oblasti tohoto práva naše advokátní kancelář svým klientům nabízí kompletní služby z oblasti přípravy smluv nejen pro sportovní svazy, ale také pro fotbalové kluby a samotné hráče. Zastupujeme sportovce a sportovní organizace při uzavírání smluv, jednáme se sponzory a pojišťovnami, zastupujeme sportovce a sportovní organizace v arbitrážních a soudních řízení, stejně tak jako zastupuje sportovce v disciplinárním řízení.

Sportovní právo

Služby

  • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv

  • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv se sponzory, pojišťovnami, atd.

  • zastupování sportovců a sportovních organizací v arbitrážních a soudních řízeních

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

 

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Tomáš Malina

Mgr. Tomáš Malina