Smlouvy a dohody

Uvažujete nad prodejem nemovitosti, stavebními úpravami, opravami vašeho domu či zahrady a potřebujete sepsat smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu? Není nic jednoduššího než se obrátit na naši advokátní kancelář, Dostála Sorokáč, která celou věc vyřídí za vás, s tím, že eliminujeme možná rizika a úskalí plynoucí z kontrakčních procesů.

S čím vám pomůžeme

 • sepis smluv a jejich právní analýza a revize

 • smlouvy spoluvlastnické

 • smlouvy o věcných břemenech

 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi

 • smlouvy o dílo

 • smlouvy o převodech obchodních podílů

 • smlouvy zprostředkovatelské

 • smlouvy o obchodním zastoupení

 • smlouvy o postoupení pohledávek

 • smlouvy nájemní a podnájemní

 • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.

 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;

 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;

 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.

 • posouzení práv a povinností vyplývajících se smlouvy

 • vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)

 • poradenství a zastupování klientů při jednáních o uzavření, změně nebo ukončení smlouvy

Smlouvy a dohody

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Slovo odborníka

Smlouva může být až na výjimky uzavřena písemně, ústně nebo konkludentně. Přece jen se také jedná o nejčastější právní skutečnost, s kterou se každodenně setkáváme, kdy její význam si kolikráte ani neuvědomujeme a nepřemýšlíme nad její relevancí. Nelze ovšem jinak než doporučit, aby krom každodenních případů, typu nákup zboží v obchodě nebo jízda v MHD, byla smlouva uzavírána písemně, neboť se tak do budoucna předchází možným sporům a nedorozuměním mezi smluvními stranami. Málokdo, nevěnuje-li se předmětné smluvní oblasti dlouhodobě, si však dokáže představit veškeré situace, které jsou sto nastat, a tak je ani smluvně neošetří. V tomto je tak smlouva advokátovou obvyklou pracovní náplní, neboť jen v právu odborně způsobilá osoba je schopna vytvořit podklady, které jsou schopny veškerá možná rizika eliminovat. Naše letité zkušenosti získané i v rámci soudních sporů nám tak dávají veškeré nutné předpoklady k tomu, abychom vytvořili kvalitní smluvní dokumentaci a provedli klienta i úskalími kontraktačního procesu.