Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Smlouvy a dohody

Uvažujete nad prodejem nemovitosti, stavebními úpravami, opravami vašeho domu či zahrady a potřebujete sepsat smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu? Není nic jednoduššího než se obrátit na naši advokátní kancelář, Dostála Sorokáč, která celou věc vyřídí za vás, s tím, že eliminujeme možná rizika a úskalí plynoucí z kontrakčních procesů.

Smlouva může být až na výjimky uzavřena písemně, ústně nebo konkludentně. Přece jen se také jedná o nejčastější právní skutečnost, s kterou se každodenně setkáváme, kdy její význam si kolikráte ani neuvědomujeme a nepřemýšlíme nad její relevancí. Nelze ovšem jinak než doporučit, aby krom každodenních případů, typu nákup zboží v obchodě nebo jízda v MHD, byla smlouva uzavírána písemně, neboť se tak do budoucna předchází možným sporům a nedorozuměním mezi smluvními stranami. Málokdo, nevěnuje-li se předmětné smluvní oblasti dlouhodobě, si však dokáže představit veškeré situace, které jsou sto nastat, a tak je ani smluvně neošetří. V tomto je tak smlouva advokátovou obvyklou pracovní náplní, neboť jen v právu odborně způsobilá osoba je schopna vytvořit podklady, které jsou schopny veškerá možná rizika eliminovat. Naše letité zkušenosti získané i v rámci soudních sporů nám tak dávají veškeré nutné předpoklady k tomu, abychom vytvořili kvalitní smluvní dokumentaci a provedli klienta i úskalími kontraktačního procesu.

Smlouvy a dohody

Služby

 • sepis smluv a jejich právní analýza a revize

 • smlouvy spoluvlastnické

 • smlouvy o věcných břemenech

 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi

 • smlouvy o dílo

 • smlouvy o převodech obchodních podílů

 • smlouvy zprostředkovatelské

 • smlouvy o obchodním zastoupení

 • smlouvy o postoupení pohledávek

 • smlouvy nájemní a podnájemní

 • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.

 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;

 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;

 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.

 • posouzení práv a povinností vyplývajících se smlouvy

 • vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)

 • poradenství a zastupování klientů při jednáních o uzavření, změně nebo ukončení smlouvy

 

 

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek