Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Rozvod

Jsme připraveni vám pomoci ve vaší těžké životní situaci a provést vás celým procesem rozvodu. Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, jsme schopni vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy.

Prečtěte si odpovědi na některé vaše otázky týkajících se problematiky Rozvodu.

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma.

Pokud je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, může být manželství rozvedeno. Mají-li ovšem manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud je nerozvede, dokud nebude rozhodnuto o styku a výživném k dítěti pro dobu po rozvodu. To znamená, že řízení o rozvodu manželství vždy musí předcházet opatrovnické řízení.

Rozvod přitom může být sporný, kdy soud zjišťuje existenci rozvratu manželství a jeho příčinu, přičemž soud může účastníky prostřednictvím rodinné mediace vést k pokusu o obnovu manželského soužití, nebo nesporný, u nějž se příčina rozvratu manželství nezjišťuje, za předpokladu připojí-li se také druhý manžel k návrhu na rozvod a dojde-li soud k závěru, že shodné tvrzení o rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvod je pravdivé a současně manželství trvalo nejméně jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a soudu předložena jednak dohoda o úpravě poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu manželství, kterou soud schválil v rámci předchozího opatrovnického řízení, jednak dohoda o vypořádání majetku, úpravě bydlení a výživného manželů.

Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, přičemž je schopna vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy.

Rozvod

Služby

  • Zastupování před soudy

  • Mimosoudní jednání

  • Návrh na rozvod sporný, návrh na rozvod nesporný

  • Mediační činnost

  • Dohody o vypořádání společného jmění manželů

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka