Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Rodinné právo

Rodinné právo je přirozenou součástí každodenního života. Čím se však liší od ostatních odvětví práva, to jsou témata, která bývají dosti specifická a často i velmi citlivá, kdy každý rodinný spor znamená kromě právních záležitostí i značné psychické zatížení. A tak je potřeba, aby se těmto případům věnoval právník, který je nejen profesionál ve svém oboru, ale také má dostatečnou míru empatie, aby s klientem nalezl nejvhodnější řešení dané situace. Věříme, že takovýto servis jsme schopni zajistit, a pokud to přání klienta a situace jen trochu umožňuje, usilujeme o obnovení vztahů mezi stranami, což je velmi důležité například při řešení sporů o péči o dítě.

Rodinné právo

Služby

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Úspěšné případy

Máme více jak 896 úspěšných případů v oblasti rodinného práva.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka