Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je v našich reáliích stále ještě relativně nová oblast práva.

S čím vám pomůžeme

  • poradenství zaměřené na jednotlivé složky životního prostředí

  • poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí - EIA

  • zastupování při provádění kontrolních úkonů ze strany správních orgánů na úseku ochranu životního prostředí

  • zastupování před správními orgány na úseku ochrany životního prostředí

  • zastupování v rámci soudních řízení

Právo životního prostředí

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Úspěšné případy

Máme více jak 180 úspěšných případů v oblasti práva životního prostředí.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek

Slovo odborníka

Právo životního prostředí je v našich reáliích stále ještě relativně nová oblast práva. Stát si nicméně uvědomuje, že zdravé životní prostředí je pro nás nepostradatelné, a tak se přestupky na tomto pomezí rozhodl trestat, a to především formou ukládání pokut, jejichž výše sahají až do desítek milionů korun. Kamenem úrazu je také, že neexistuje žádná ucelená právní úprava, ale celá problematika je obsažena v několika desítkách zákonů a dále rozvedena do stovek vyhlášek dle složky životního prostředí, která jimi má být regulována. Vždy je tak lepší využít služeb kvalifikovaného odborníka.