Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je v našich reáliích stále ještě relativně nová oblast práva.

S čím vám pomůžeme

  • poradenství zaměřené na jednotlivé složky životního prostředí

  • poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí - EIA

  • zastupování při provádění kontrolních úkonů ze strany správních orgánů na úseku ochranu životního prostředí

  • zastupování před správními orgány na úseku ochrany životního prostředí

  • zastupování v rámci soudních řízení

Právo životního prostředí

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Úspěšné případy

Máme více jak 180 úspěšných případů v oblasti práva životního prostředí.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Právo životního prostředí je v našich reáliích stále ještě relativně nová oblast práva. Stát si nicméně uvědomuje, že zdravé životní prostředí je pro nás nepostradatelné, a tak se přestupky na tomto pomezí rozhodl trestat, a to především formou ukládání pokut, jejichž výše sahají až do desítek milionů korun. Kamenem úrazu je také, že neexistuje žádná ucelená právní úprava, ale celá problematika je obsažena v několika desítkách zákonů a dále rozvedena do stovek vyhlášek dle složky životního prostředí, která jimi má být regulována. Vždy je tak lepší využít služeb kvalifikovaného odborníka.