Pojišťovací právo

V rámci agendy pojišťovacího práva poskytujeme právní služby klientům především při uplatňování nároků na pojistné plnění, zvláště pak v souvislosti s újmami na zdraví.

S čím vám pomůžeme

  • sepisování a analýzy veškerých typů pojistných smluv

  • sepisování všeobecných pojistných podmínek

  • vypracovávání žalob o různé typy plnění

  • zastupování ve sporech o pojistné plnění

Pojišťovací právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Tomáš Malina

Mgr. Tomáš Malina

Slovo odborníka

V rámci agendy pojišťovacího práva poskytujeme právní služby klientům především při uplatňování nároků na pojistné plnění, zvláště pak v souvislosti s újmami na zdraví. Za účelem zkvalitnění našich služeb přitom spolupracujeme se soudními znalci a dalšími odborníky potřebných oborů, zejména zdravotnictví, bezpečnosti práce, dopravy a dalších, aby tak byly maximalizovány předpoklady k tomu, že se klienti doberou svých nároků.