Obhajoba

Naše advokátní kancelář si je vědoma závažnosti situace, kdy i jen jediný den trestního stíhání představuje podstatný zásah do osobnosti člověka, jenž je tak systematicky vystaven stresovým situacím a pocitu strachu z výsledku trestního řízení, a proto v rámci trestního řízení vždy prosazuje práva svých klientů a využívá všech prostředků, které ji zákon svěřuje.

S čím vám pomůžeme

  • Sepis stížností

  • Sepis odvolání

  • Sepis dovolání

  • Sepis návrhu na obnovu řízení

  • Zajišťujeme kompletní obhajobu od přípravného řízení až po účast u hlavního líčení před soudem, veřejného zasedání

Obhajoba

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Zásada zajištění práva na obhajobu je v trestní řádu, podle nějž ten, proti němuž se vede trestní řízení, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájcem.

Naše advokátní kancelář si je vědoma závažnosti situace, kdy i jen jediný den trestního stíhání představuje podstatný zásah do osobnosti člověka, jenž je tak systematicky vystaven stresovým situacím a pocitu strachu z výsledku trestního řízení, a proto v rámci trestního řízení vždy prosazuje práva svých klientů a využívá všech prostředků, které ji zákon svěřuje.