Korporátní právo a poradentství

Potřebujete navázat dlouhodobou spolupráci s advokátní kanceláří a zatím nemáte vhodného kandidáta? Neváhejte nás kontaktovat a sjednat si bezplatnou schůzku. Korporátní právo je naši silnou stránkou.

S čím vám pomůžeme

 • Zakládání společností, zakladatelské listiny, korporátní změny, úpravy, fúze, sloučení, rozdělení

 • Obchodní rejstřík, příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změně společností.

 • Smlouvy o převodu obchodního podílu, akcionářské dohody

 • Řešení korporátních otázek prodeje podílů ve společnostech

 • Smlouvy o výkonu funkcí

 • Snižování a zvyšování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek

 • Likvidace společností, asistence při likvidací společností

 • Due dilligence

 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností, zastupování klientů na valných hromadách

 • Compliance

 • Koncerny, poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi v koncernových záležitostech

 • Kompletní poradenství

 • Soudní řízení, zastupování u soudů ve všech řízeních

Korporátní právo a poradentství

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Slovo odborníka

Korporátní právo je naši silnou stránkou. Společníci a členové volených orgánů obchodních korporací jsou často vystaveni časové tísni nebo velkému tlaku souvisejícímu s vyřizováním početné agendy. Připočte-li se k tomu, že legislativa staví k tomu všemu na tyto osoby značné nároky, což má velký význam pro určení případné zodpovědnosti za jednání korporace, je jisté, že zastávání jakékoliv pozice v korporátním subjektu není povětšinou jednoduché. Kolikráte je však potřeba učinit strategické rozhodnutí i na několik let dopředu, kdy důsledky mohou být nedozírné. Proto je potřeba vše s předstihem konzultovat s odborníkem, který je schopen posoudit možná rizika.

Naše advokátní kancelář při tomto vědomí je ochotna naslouchat svým klientům, schopna porozumět jejich obchodním aktivitám a připravena být patřičnou oporou, poskytnout spolehlivou radu, pomoci najít praktická řešení a jasnými slovy vysvětlit dotčenou právní problematiku. Osobní přístup ke klientovi je samozřejmostí.