Vážení klienti, oznamujeme, že veškeré právní služby nadále poskytujeme online a telefonicky na 222 316 693. Provoz naší advokátní kanceláře je omezen pouze v osobním styku.

Korporátní právo a poradentství

Potřebujete navázat dlouhodobou spolupráci s advokátní kanceláří a zatím nemáte vhodného kandidáta? Neváhejte nás kontaktovat a sjednat si bezplatnou schůzku. Korporátní právo je naši silnou stránkou.

Korporátní právo je naši silnou stránkou. Společníci a členové volených orgánů obchodních korporací jsou často vystaveni časové tísni nebo velkému tlaku souvisejícímu s vyřizováním početné agendy. Připočte-li se k tomu, že legislativa staví k tomu všemu na tyto osoby značné nároky, což má velký význam pro určení případné zodpovědnosti za jednání korporace, je jisté, že zastávání jakékoliv pozice v korporátním subjektu není povětšinou jednoduché. Kolikráte je však potřeba učinit strategické rozhodnutí i na několik let dopředu, kdy důsledky mohou být nedozírné. Proto je potřeba vše s předstihem konzultovat s odborníkem, který je schopen posoudit možná rizika.\

Naše advokátní kancelář při tomto vědomí je ochotna naslouchat svým klientům, schopna porozumět jejich obchodním aktivitám a připravena být patřičnou oporou, poskytnout spolehlivou radu, pomoci najít praktická řešení a jasnými slovy vysvětlit dotčenou právní problematiku. Osobní přístup ke klientovi je samozřejmostí.

Korporátní právo a poradentství

Služby

 • Zakládání společností, zakladatelské listiny, korporátní změny, úpravy, fúze, sloučení, rozdělení

 • Obchodní rejstřík, příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změně společností.

 • Smlouvy o převodu obchodního podílu, akcionářské dohody

 • Řešení korporátních otázek prodeje podílů ve společnostech

 • Smlouvy o výkonu funkcí

 • Snižování a zvyšování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek

 • Likvidace společností, asistence při likvidací společností

 • Due dilligence

 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností, zastupování klientů na valných hromadách

 • Compliance

 • Koncerny, poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi v koncernových záležitostech

 • Kompletní poradenství

 • Soudní řízení, zastupování u soudů ve všech řízeních

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek