Insolvenční právo

Efektivní řešení insolvence přispívá ke zvýšení právní jistoty podnikatelského i soukromého sektoru.

Efektivní řešení insolvence přispívá ke zvýšení právní jistoty podnikatelského i soukromého sektoru. Avšak způsoby řešení úpadku v insolvenčním řízení nepatří k tématům, která by bylo možné z hlediska právní úpravy považovat za jednoduchá. Jak ukazuje i sama praxe, v souvislosti s aplikací se lze často setkat s početnými – dokonce i dosti významnými – výkladovými obtížemi, které jsou navíc umocněny neustálým vývojem, kterým insolvenční právo stále prochází. Navzdory tomu všemu disponujeme zkušenostmi, které jsou schopny zajistit kladný průběh insolvenčního řízení.

S čím vám pomůžeme

  • vyhotovení insolvenčního návrhu, včetně návrhu na oddlužení

  • vyhotovení přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení

  • vyhotovení žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty

  • zastupování v soudních řízeních, včetně incidenčních sporů

  • sepis žaloby k popření pohledávky

  • zastoupení ve věřitelských orgánech

Insolvenční právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Úspěšné případy

Máme více jak 182 úspěšných případů v oblasti insolvenčního práva.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Efektivní řešení insolvence přispívá ke zvýšení právní jistoty podnikatelského i soukromého sektoru. Avšak způsoby řešení úpadku v insolvenčním řízení nepatří k tématům, která by bylo možné z hlediska právní úpravy považovat za jednoduchá. Jak ukazuje i sama praxe, v souvislosti s aplikací se lze často setkat s početnými – dokonce i dosti významnými – výkladovými obtížemi, které jsou navíc umocněny neustálým vývojem, kterým insolvenční právo stále prochází. Navzdory tomu všemu disponujeme zkušenostmi, které jsou schopny zajistit kladný průběh insolvenčního řízení.