Dopravní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje v této oblasti komplexní právní služby spočívajících v zastoupení před správními orgány i soudy, přičemž z důvodu technické náročnosti jsou kolikráte případy konzultovány se znalci z odvětví dopravy.

S čím vám pomůžeme

  • náhrada nemajetkové újmy na zdraví a majetkové škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou

  • řešení dopravních přestupků

  • právní poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel včetně zastupování v řízeních s Českou kanceláří pojistitelů

  • obhajobu v případech trestných činů souvisejících s dopravou, zejména v souvislosti s dopravními nehodami

Dopravní právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Slovo odborníka

Řízení představuje velkou zodpovědnost, neboť nebezpečnou jízdou je ohrožován nejen majetek, ale především také životy. A tak se stát snaží chování účastníků provozu regulovat nastavením systému sankcí, které lze při porušení daných pravidel uložit, a to třeba i v podobě odebrání řidičského oprávnění. Jakýkoliv zásah do práva řídit motorové vozidlo však představuje pro každého aktivního řidiče závažnou újmu, kterou často nepociťuje pouze on sám, ale i jeho rodina, která je na jeho přepravě závislá, ať už se jedná o případy návštěv lékaře, vyzvednutí dětí ze školy nebo běžné nákupy potravin. Jen málo řidičů se však dokáže účinně hájit, a lze proto jen doporučit využití služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Naše advokátní kancelář poskytuje v této oblasti komplexní právní služby spočívajících v zastoupení před správními orgány i soudy, přičemž z důvodu technické náročnosti jsou kolikráte případy konzultovány se znalci z odvětví dopravy.