Dopravní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje v této oblasti komplexní právní služby spočívajících v zastoupení před správními orgány i soudy, přičemž z důvodu technické náročnosti jsou kolikráte případy konzultovány se znalci z odvětví dopravy.

S čím vám pomůžeme

  • náhrada nemajetkové újmy na zdraví a majetkové škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou

  • řešení dopravních přestupků

  • právní poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel včetně zastupování v řízeních s Českou kanceláří pojistitelů

  • obhajobu v případech trestných činů souvisejících s dopravou, zejména v souvislosti s dopravními nehodami

Dopravní právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Slovo odborníka

Řízení představuje velkou zodpovědnost, neboť nebezpečnou jízdou je ohrožován nejen majetek, ale především také životy. A tak se stát snaží chování účastníků provozu regulovat nastavením systému sankcí, které lze při porušení daných pravidel uložit, a to třeba i v podobě odebrání řidičského oprávnění. Jakýkoliv zásah do práva řídit motorové vozidlo však představuje pro každého aktivního řidiče závažnou újmu, kterou často nepociťuje pouze on sám, ale i jeho rodina, která je na jeho přepravě závislá, ať už se jedná o případy návštěv lékaře, vyzvednutí dětí ze školy nebo běžné nákupy potravin. Jen málo řidičů se však dokáže účinně hájit, a lze proto jen doporučit využití služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Naše advokátní kancelář poskytuje v této oblasti komplexní právní služby spočívajících v zastoupení před správními orgány i soudy, přičemž z důvodu technické náročnosti jsou kolikráte případy konzultovány se znalci z odvětví dopravy.