Daňové právo

Daně jsou každodenní součástí našeho života. Většina činností ať už ekonomických nebo činnosti běžného života mají daňový dopad. Od převodu nemovitostí, darování, dědění až po náročnější operace, jako jsou například přeměny obchodních korporací.

S čím vám pomůžeme

  • zastupování daňového subjektu před správcem daně 
  • poradentství v oblasti přímých i nepřímých daní (daň z příjmu právnický osob, daň z příjmu fyzických osob, majetkové daně, daň z přidané hodnoty, aj.)
  • zajištění vhodných daňových struktur vč. transformace společností
  • daňové prověrky a audity (daňové due dilligence) a posouzení daňových rizik při akvizicích a fúzích společností
Daňové právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Slovo odborníka

Daňové řízení je řízení vedené správcem daně za účelem stanovení daně, jejího vyměření, vybrání, vyúčtování, kontroly splnění daňové povinnosti, popř. i vymáhání daně v případě, kdy daň nebyla uhrazena dobrovolně. Správa daní v České republice je nastavena tak, že důkazní břemeno je zejména na samotném daňovém subjektu, a ten musí prokázat své tvrzení. Problém může nastat, pokud správce daně začne prověřovat uskutečněné transakce a například zpochybní výši přiznané daně.

Ve většině případů je daňová kontrola zahájena na podnět třetích osob, jimiž může být například podnět policie. Správce daně v těchto případech zahajuje daňovou kontrolu po často dlouhém prověřování, a to bez vědomí zúčastněných osob. V těchto případech je velmi zásadní správně procesně vést daňové řízení již od samého počátku a být v těchto krocích aktivní. V opačném případě může nesprávné vedení daňového řízení a pasivita daňového subjektu vést k nemalému daňovému doměrku a následným sankcím, které mohou vyústit až v trestní řízení.