Jak si lze sjednat schůzku s někým z Vaší advokátní kanceláře?

Schůzku si lze sjednat buďto formou e-mailu zaslaným na adresu office@ak-ds.cz nebo telefonicky na č. +420 222 316 693, kdy advokát se bude samozřejmě snažit přizpůsobit potřebám klienta.