Články

19.03.2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a různými nepodloženými informacemi, které se pohybují ve veřejném prostoru, například na sociálních sítích, je namístě informovat, že toto…

17.03.2020

Krizový zákon č. 240/2000 Sb., který se aktivoval při vzniku pandemické krize a to na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O bezpečnost ČR, které dnes všichni společně čelíme, je…

17.03.2020

Vláda v souvislosti s přijetím krizových opatření se rozhodla zakázat volný pohyb osob na území České republiky, krom několika výjimek, mezi něž patří i cesta do zaměstnání a k výkonu…

17.03.2020

Současný nouzový stav je vyhlášen Vládou ČR na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který dopadá na stav, kdy je ohrožena svrchovanost a územní…

16.03.2020

Dosavadní přijatá krizová opatření ze strany vlády České republiky mají dopad na celou řadu oblastí (sfér) lidského život, ať už společenskou, soukromou, podnikatelskou a v neposlední na…

16.03.2020

V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se v souvislosti s cestovním ruchem objevily různé informace týkající se rušení zájezdů a oprávnění…

06.03.2020

Dohoda uzavřená ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, je jedním ze způsobů jak ukončit pracovní poměr. Byť se jedná o zjevně nejjednodušší…

03.03.2020

Kdy mám povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky?

Povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky je vždy, když při dopravní nehodě…

03.03.2020

Pokud dojde k dopravní nehodě, při níž jiná osoba utrpí zranění, bude právní kvalifikace se především odvíjet od závažnosti způsobeného zranění. Ublížením na zdraví se přitom obecně…

07.08.2019

Někteří z Vás mají už tuto zkušenost za sebou: měsíce i roky jednání u soudu, odvolání, průtahy, stres, vynaložení spousty času i peněz s nejistým výsledkem. Zmařené obchodní vztahy a…

06.05.2019

Partner advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA poskytl rozhovor do časopisu EURO na téma „Bezchybně otevřené partie“.

Více o celém rozhovoru se dočtete na adrese…

03.05.2019

Právo na obhajobu je základním právem každého obviněného. Účelem obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu zmírňují. Obhájce je právním…

26.04.2019

Současná právní úprava daná zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se odchýlila od původního primárního kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. Nyní však…

10.04.2019

Zkratka „GDPR“ v roce 2018 jistě neminula téměř nikoho z odborné ani laické veřejnosti. O tomto tématu bylo napsáno a pojednáno v nesčetných článcích, které různou měrou vyvracely…