JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003 – 2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku. V roce 2008 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři nejprve u JUDr. Jiřího Paška následně u JUDr. Jiřího Škody a dokončil koncipientskou praxi u Mgr. Mgr. Ing. Jiřího Dostála, kde se po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2011 stal partnerem advokátní kanceláře, kde jako společník působí do současnosti. V květnu 2012 se stal absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a získal tak inženýrský titul. V roce 2014 absolvoval manažerské studium  a získal titul MBA. V červnu 2015 absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor speciální pedagogika. V současné době rovněž působí jako vedoucí oddělení výuky právních disciplín na katedře pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

V odborné praxi se zaměřuje na trestní, obchodní, správní, stavební a procesní právo včetně zastupování před soudy a dalšími orgány veřejné správy.

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál
Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2004. Po ukončení studia nastoupil téhož roku na exekutorský úřad JUDr. Marcely Dvořáčkové. V roce 2005 se stal advokátní koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Romana Majera, posléze v advokátní kanceláři JUDr. Renaty Scholzové a naposledy JUDr. Jiřího Škody.

V roce 2010 složil advokátní zkoušky a následující rok vstoupil do sdružení s advokátem JUDr. Ing. Mgr. Pavlem Sorokáčem, MBA, kdy vytvořili advokátní kancelář Dostál & Sorokáč, které následně bylo transformováno na Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář s.r.o.

V roce 2015 zakončil studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titulu inženýr. V roce 2017 zakončil studium na Pedagogické fakultě na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde získal titul magistr. Od roku 2017 je také registrovaný zprostředkovatel Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál vykonává generální praxi, když se zaměřuje především na občanské právo a obchodní právo.

Mgr. Erika Vejmelková
Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 - 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč na pozici advokátní koncipientky.

V říjnu 2014 složila advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od listopadu stejného roku působí jako trvale spolupracující advokát advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo trestní, přestupkové, insolvenční a pracovní a podílí se na vypracování právních analýz.

Mgr. Erika Knopová
Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2014. V roce 2012/2013 absolvovala roční stáž na právnické fakultě Università degli Studi di Udine v Itálii, pročež hovoří plynně italským jazykem. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, kde působila na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2018, kdy úspěšně složila advokátní zkoušky, zde působí jako trvale spolupracující advokátka.

Mgr. Erika Knopová vykonává generální praxi, přičemž se zaměřuje především na právo rodinné, trestní právo, civilní právo, sousedské spory, právo nemovitostí, obchodní právo a veřejné zakázky.

Lenka Drahošová
Lenka Drahošová

Lenka Drahošová je absolventkou střední hotelové školy v Teplicích. Mezi lety 2007-2010 se věnovala studiu filozofie na Západočeské univerzitě, které nedokončila. Nejvíce pracovních zkušeností nabyla během svého několikaletého působení na pozici vedoucí směny ve společnosti H&M Hennes & Mauritz. Zde se věnovala organizaci práce v přidělených sekcích a zejména pak kvalitní péči o klienta. Od roku 2015 působí jako asistentka v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč. Její hlavní pracovní náplní je příprava spisové agendy a zajištění administrativního chodu chomutovské pobočky.

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová
Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová je absolventkou Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2017 vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2011 nastoupila do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, kde dnes působí na pozici office managera. Jejím úkolem je vedení týmu, zpracovávání analýz a finančních reportů, interní finanční Controling, sledování cashflow.

 

Mgr. Tomáš Malina
Mgr. Tomáš Malina

Mgr. Tomáš Malina je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 1997 - 2004. Již v průběhu studia se začal věnovat i vrcholovému sportu, v kterém se pohybuje do současnosti. Souběžně se sportovní činností se po ukončení studia věnoval v pozici podnikového právníka oblasti obchodního a stavebního práva. V advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč působí jako koncipient od října 2018.

V rámci své odborné praxe se zaměřuje především na sportovní, obchodní a stavební právo.

 

Mgr. Jan Machač
Mgr. Jan Machač

Mgr. Jan Machač je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2014-2020. Po ukončení studia nastoupil do advokátní kanceláře Dostál&Sorokáč, kde působí na pozici advokátního koncipienta.

Z poměrně dlouhého období výkonnostního sportu je zvyklý stanovovat si postupně náročnější cíle a hledat způsoby a metody, jak jich co nejdříve dosáhnout, přičemž tento přístup aplikuje i v rámci řešení jednotlivých kauz.

Ve své praxi se zaměřuje na sportovní právo, občanské právo a trestní právo.