Mgr. Jan Machač

Mgr. Jan Machač

Mgr. Jan Machač je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2014-2020. Po ukončení studia nastoupil do advokátní kanceláře Dostál&Sorokáč, kde působí na pozici advokátního koncipienta.

Z poměrně dlouhého období výkonnostního sportu je zvyklý stanovovat si postupně náročnější cíle a hledat způsoby a metody, jak jich co nejdříve dosáhnout, přičemž tento přístup aplikuje i v rámci řešení jednotlivých kauz.

Ve své praxi se zaměřuje na sportovní právo, občanské právo a trestní právo.