Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka je absolventem Právnické fakulty v Olomouci, kterou dokončil v roce 2019. Během svého studia se aktivně zúčastnil několika mimoškolních studentských aktivit, kdy byl např. členem Univerzitního soutěžního týmu Vis Moot, což je mezinárodní soutěž studentů práva, která se věnuje mezinárodní obchodní arbitráži; úspěšně absolvoval studentskou mezinárodní Letní školu ve Vídni, či v neposlední řadě absolvoval několika měsíční pracovní stáž při Světové lékařské asociaci, nedaleko švýcarské Ženevy.

Před studiem na Právnické fakultě Jindřich úspěšně dokončil magisterský studijní obor Politologie a Evropská studia v roce 2013, během kterého absolvoval půlroční studijní program Erasmus na Haagské Univerzitě v Holandsku.

V odborné praxi se Jindřich specializuje především na trestní právo, občanské právo, mezinárodní právo a litigace. Jindřich hovoří plynule anglicky a německy.