JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003 – 2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku. V roce 2008 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři nejprve u JUDr. Jiřího Paška následně u JUDr. Jiřího Škody a dokončil koncipientskou praxi u Mgr. Mgr. Ing. Jiřího Dostála, kde se po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2011 stal partnerem advokátní kanceláře, kde jako společník působí do současnosti. V květnu 2012 se stal absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a získal tak inženýrský titul. V roce 2014 absolvoval manažerské studium  a získal titul MBA. V červnu 2015 absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor speciální pedagogika. V současné době rovněž působí jako vedoucí oddělení výuky právních disciplín na katedře pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

V odborné praxi se zaměřuje na trestní, obchodní, správní, stavební a procesní právo včetně zastupování před soudy a dalšími orgány veřejné správy.