Spolupracujeme

Náš tým dlouhodobě spolupracuje s Notářským úřadem JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové a s Notářským úřadem JUDr. PhDr. Josefa Marcela, kteří realizují veškeré zajištění vzniku, změn, prodejů a likvidací společností a podniků včetně valných hromad, notářských zápisů, notářských úschov, sepisování závětí apod.

Dále spolupracujeme s Exekutorským úřadem JUDr. Marcela Smékala, který realizuje výkon exekučních titulů, exekutorské zápisy apod. Na základě nadstandardní spolupráce se soudním exekutorem a notářem lze velmi rychle i mimo pracovní dobu zajistit notářské a exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti, které nahrazují soudní rozhodnutí.

Mezi významné spolupracovníky naší advokátní kanceláře dále patří jedna z největších právních kapacit v oblasti práva, a to advokát JUDr. Petr Poledník, místopředseda České advokátní komory, rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Na základě výše zmíněné spolupráce s JUDr. Petrem Poledníkem poskytujeme veškerý právní servis i v zahraničí a to zvláště v Chorvatsku, Slovinsku, Makedonii, Maďarsku a samozřejmě na Slovensku a v Rakousku, kde je pan JUDr. Poledník uznávaným expertem na tamní právo.

V neposlední řadě spolupracujeme s obchodní společností CLEVERFIN s.r.o., jejíž jednatelkou je Jana Zemanová, s níž spolupracuje Tereza Valentíková. Předmětem této společnosti je činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a zprostředkování obchodu a služeb a se specializovanou kanceláří Ing. Jana Straky – SINGS, která se specializuje na projekční činnost v oboru pozemních a vodohospodářských staveb. S touto kanceláří spolupracujeme především v oblasti stavebního práva a investic ve stavebním průmyslu.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.