Presumpce neviny

Jedná se o právní fikci, podle které je třeba na účastníka v různých fázích trestního řízení nahlížet jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o jeho vině.

Presumpce neviny je jedním z principů výkonu soudnictví a právního státu vůbec. Tato fikce je uvedena v Listině základních práv a svobod.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.