Petit

Tento právní pojem označuje závěrečnou část žaloby příp. jiného podání k soudu, v níž žalobce (navrhovatel) navrhuje, jak má soud v dané věci rozhodnout.

Známe petit jednoduchý (uplatňuje se jím pouze jeden nárok), složený (uplatňováno je více nároků zároveň), eventuální (navrhuje se jeden nárok a pro případ, že by mu nebylo vyhověno, tak se navrhuje nárok náhradní), alternativní (navrhuje se více nároků s tím, že se ponechává na úvaze žalovaného, který z nich splní).

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.