O nás

Mgr. Ing. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Jiří Dostál je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2004. Po ukončení studia nastoupil téhož roku na exekutorský úřad JUDr. Marcely Dvořáčkové. V roce

Více
Mgr. Ing. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Jiří Dostál je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2004. Po ukončení studia nastoupil téhož roku na exekutorský úřad JUDr. Marcely Dvořáčkové. V roce 2005 se stal advokátní koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Roman Majera, posléze v advokátní kanceláři JUDr. Renaty Scholzové a naposledy JUDr. Jiřího Škody.

V roce 2010 složil advokátní zkoušky a následující rok vstoupil do sdružení s advokátem JUDr. Ing. Mgr. Pavlem Sorokáčem, MBA, kdy vytvořili advokátní kancelář Dostál & Sorokáč.

V roce 2015 zakončil studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titulu inženýr.

Mgr. Ing. Jiří Dostál vykonává generální praxi, když se zaměřuje především na právo soukromé (občanské právo, obchodní právo, pracovní právo), veřejné zakázky, jakož i právo ve sportu.

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003 – 2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku.

Více
JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003 – 2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku. V roce 2008 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři nejprve u JUDr. Paška následně u JUDr. Škody a dokončil koncipientskou praxi u Mgr. Ing. Jiřího Dostála, kde se po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2011 stal partnerem. V květnu 2012 se stal absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a získal tak inženýrský titul. V červnu 2015 absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor speciální pedagogika.

V odborné praxi se zaměřuje na obchodní, správní, stavební a procesní právo včetně zastupování před soudy a dalšími orgány veřejné správy.

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 - 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře

Více
Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 - 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč a působila zde na pozici advokátní koncipientky.

V říjnu 2014 složila advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od listopadu téhož roku působí jako spolupracující advokát advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč. Jejím dalším studijním cílem je získání titulu JUDr.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo trestní, přestupkové, právo rodinné a pracovní a podílí se na vypracování právních analýz.

JUDr. Antonin Friml, MBA

JUDr. Antonin Friml, MBA

Od roku 1989 působil v soukromém sektoru (správa pohledávek) v ČR a zahraničí (USA - Španělsko). V roce 2003 absolvoval Stanford Business University

Více
JUDr. Antonin Friml, MBA

JUDr. Antonin Friml, MBA

Od roku 1989 působil v soukromém sektoru (správa pohledávek) v ČR a zahraničí (USA - Španělsko). V roce 2003 absolvoval Stanford Business University (obor mezinárodní korporátní právo) a v následujícím roce získal na stejné universitě titul, J.D. (JUDr.), v oboru mezinárodní obchodní a občanské právo.

V praxi se zaměřuje na obchodní právo, mimosoudní inkaso a vymáhání pohledávek (ČR a zahraničí), správní řízení - doprava, práva tykající se nemovitostí, pojišťovací a sportovní právo.

Mgr. Petr Kazdera

Mgr. Petr Kazdera

Mgr. Petr Kazdera je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v letech 2007 – 2012. Po ukončení studia nastoupil v červenci 2012 do advokátní kanceláře Moural, Kopecký & Partneři

Více
Mgr. Petr Kazdera

Mgr. Petr Kazdera

Mgr. Petr Kazdera je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v letech 2007 – 2012. Po ukončení studia nastoupil v červenci 2012 do advokátní kanceláře Moural Kopecký & Partneři a působil zde na pozici advokátního koncipienta po celou dobu své koncipientské praxe.

V říjnu 2015 složil advokátní zkoušku a od února 2016 působí jako spolupracující advokát v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč.

V rámci své odborné praxe se zaměřuje především na právo občanské a korporátní.

JUDr. Eliška Vraná

JUDr. Eliška Vraná

JUDr. Eliška Vraná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolovala v roce 1984. Následně pracovala dva roky na Ministerstvu financí ČR

Více
JUDr. Eliška Vraná

JUDr. Eliška Vraná

JUDr. Eliška Vraná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolovala v roce 1984. Následně pracovala dva roky na Ministerstvu financí ČR na Správě pro věci majetkové a devizové, referát Německo. Poté do r. 1988 byla zaměstnána ve Státním statku Krkonoše jako právník a kontrolor. V roce 1990 nastoupila jako čekatelka na Okresní soud v Berouně a v roce 1992 byla jmenována soudkyní. Do r. 1994 vykonávala funkci soudce na OS Beroun a následně pracovala na Středisku pro dokumentaci zločinů komunismu při Ministerstvu spravedlnosti ČR. V roce 1995 začala soudit na OS pro Prahu 10 a odtud v r. 1997 přešla do advokacie.

Od roku 2016 působí jako spolupracující advokát v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč.

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2014. V průběhu roku 2012 absolvovala roční stáž na Università degli Studi di Udine v Itálii.

Více
Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2014. V průběhu roku 2012 absolvovala roční stáž na Università degli Studi di Udine v Itálii. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč a působí zde na pozici advokátní koncipientky.

V rámci přípravy na advokátní zkoušky dochází pravidelně na odborné semináře, kde si prohlubuje teoretické znalosti v různých odvětvích práva, jakož i studiem odborné literatury.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo civilní, trestní právo, obchodní právo a podílí se na vypracování právních analýz.

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek vystudoval Právnickou fakultu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kterou úspěšně zakončil v roce 2015. Následující rok absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovi

Více
Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek vystudoval Právnickou fakultu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kterou úspěšně zakončil v roce 2015. Následující rok absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovi v Praze mimořádné studium. Od října roku 2016 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč. V současné době studuje Hornicko-geologickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Dále také usiluje o získání titulu JUDr.

Během odborné praxe své znalosti soustavně prohlubuje v rámci seminářů pořádaných Českou advokátní komorou, četbou odborné literatury a judikatury soudů.

Zaměřuje se zejména na právo občanské, obchodní, správní a životního prostředí.

Ing. Lubomír Sorokáč

Ing. Lubomír Sorokáč

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou absolvoval v roce 1987. Před, během a po ukončení studia pracoval v podniku INPRO - TST Praha

Více
Ing. Lubomír Sorokáč

Ing. Lubomír Sorokáč

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou absolvoval v roce 1987. Před, během a po ukončení studia pracoval v podniku INPRO - TST Praha na realizaci speciálních investičních celků v zahraničí. Od roku 1993 pracoval v mezinárodní dopravě. Ve společnosti Dostál & Sorokáč se od roku 2014 věnuje ekonomickému a obchodnímu poradenství. Jazykové znalosti jsou angličtina a ruština.

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kdy své studium úspěšně zakončil v roce 2006.

Více
Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kdy své studium úspěšně zakončil v roce 2006. Od roku 2008 podniká v oboru realitní činnost, které se věnuje do současnosti. V advokátní kanceláři pracuje jako koncipient od března 2015.

V rámci přípravy na advokátní zkoušky dochází pravidelně na odborné semináře, kde si prohlubuje teoretické znalosti v různých odvětvích práva, jakož i studiem odborné literatury.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo civilní, obchodní právo a právo tykající se nemovitostí.

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová je absolventkou Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2011. Po ukončení bakalářského stupně studia nastoupila do advokátní kanceláře

Více
Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová je absolventkou Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2011. Po ukončení bakalářského stupně studia nastoupila do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč na pozici asistentky. Jejím úkolem je především příprava spisové agendy a administrativních povinností.

V roce 2015 zakončila studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde získala titulu inženýr a v současně době pracuje jako office manager.

Hovoří anglickým jazykem.

Vendula Krbálková

Vendula Krbálková

Vendula Krbálková je absolventkou Střední odborné školy poštovní. Po ukončení studia následně pracovala ve společnosti zabývající se vymáháním pohledávek. Dále získala zkušenosti v oboru leasingu,

Více
Vendula Krbálková

Vendula Krbálková

Vendula Krbálková je absolventkou Střední odborné školy poštovní. Po ukončení studia následně pracovala ve společnosti zabývající se vymáháním pohledávek. Dále získala zkušenosti v oboru leasingu, a to ve společnosti ČSOB Leasing a.s. Nyní je členem týmu advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, kde pracuje na pozici asistentky a zajišťuje chod pobočky kanceláře v Chomutově po stránce administrativní.

Lenka Drahošová

Lenka Drahošová

Lenka Drahošová je absolventkou střední hotelové školy v Teplicích. Mezi lety 2007-2010 se věnovala studiu filozofie na Západočeské univerzitě v Plzni

Více
Lenka Drahošová

Lenka Drahošová

Lenka Drahošová je absolventkou střední hotelové školy v Teplicích. Mezi lety 2007-2010 se věnovala studiu filozofie na Západočeské univerzitě, které nedokončila. Nejvíce pracovních zkušeností nabyla během svého několikaletého působení na pozici vedoucí směny ve společnosti H&M Hennes & Mauritz. Zde se věnovala organizaci práce v přidělených sekcích a zejména pak kvalitní péči o klienta. Od roku 2015 působí jako asistentka v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč. Její hlavní pracovní náplní je příprava spisové agendy a zajištění administrativního chodu chomutovské pobočky.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.