Arbitráž

Jinak řečeno rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Arbitráž bývá využívána jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů.

Arbitráž je založena na principu neveřejnosti, hospodárnosti (nižší náklady ve srovnání s běžným soudním řízením) a rychlosti.

Zakotvení právní úpravy rozhodčího řízení nalezneme v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.