Úvod

Československá advokátní kancelář Dostál & Sorokáč je dynamická a rychle se rozvíjející kancelář, která má sídlo v Praze v Pařížské ulici, pobočku v Chomutově na Nám. 1 máje a v Moravské Ostravě na Jiráskově náměstí. Advokáti magistr Jiří Dostál a doktor Pavel Sorokáč vykonávají advokátní praxi na základě ustanovení § 14 zákona č. 85/1996 Sb. ve sdružení.

Více

O nás

O nás

V této sekci naleznete více informací o personálním obsazení advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč.

Více
Právní služby

Právní služby

V této sekci naleznete konkrétní oblasti, na které se naše advokátní kancelář specializuje.

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
Více
O advokacii

O advokacii

Advokacie od svého vzniku prošla bohatým historickým vývojem a tento vývoj prochází neustálými změnami až do dnešních dnů. Advokacii nacházíme již v období starověkého říma, kdy utváření tehdejšího právního prostředí si vynutila odbornou pomoc učenců, jež se právem zabývali.

Více
Pro Bono

Pro Bono

Moderní právní stát vyžaduje zajištění právní pomoci pro každého, bez rozdílu majetku, sociálního nebo jiného postavení. Právo na právní pomoc je součástí práva na spravedlivý proces. Termín Pro Bono označuje zejména poskytování právních služeb advokáty,kteří

Více

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.